Overgrepene startet da jenta var rundt 9 år gammel. Først som 23-åring var datteren psykisk sterk nok til å anmelde faren, skriver Dagbladet.I dommen fra Borgarting lagmannsrett heter det at faren misbrukte sin datter på en særdeles grov og hensynsløs måte. I premissene er det lagt vekt på at offeret er adoptert, og at hun ble frarøvet sin barne— og ungdomstid som følge av de groteske overgrepene.Faren er samtidig dømt til å betale den nå 26 år gamle kvinnen 200.000 kroner i oppreisning.