Vinteren 1963 var konsentrasjonen av svoveldioksid i snitt 405 mikrogram per kubikkmeter i hovedstaden. 40 år senere var den nede i 4 mikrogram per kubikkmeter. Mest fordi vi har sluttet å bruke fyringsolje. Litt fordi industriutslippene både er færre og bedre renset, skriver Aftenposten.

– En virkelig gladnyhet. Svoveldioksid er tradisjonelt den luftforurensningen som forårsaker størst forvitring av stein og korrosjon av metaller. Bygninger og statuer er dermed langt mindre utsatt for nedbryting enn de var på 60— og 70-tallet, sier seniorforsker Terje Grøntoft i Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Grøntoft nevner Kvadraturen som en del av byen som nyter spesielt godt av at svoveldioksid nå bare påvises i svært små konsentrasjoner.