De 90 stillingene ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg til at Oslo politidistrikt blir styrket, får Drammen, Hordaland og Økokrim fem nye stillinger hver. Haugesund, Follo samt Asker og Bærum får fire, mens Rogaland, Romerike, Troms, Vestoppland, Sunnmøre, Uttrøndelag og Bodø får tre hver. Fordelingen har skjedd etter forhandlinger mellom Politidirektoratet og fagorganisasjonene, og er planlagt for å kunne passe inn i den nye politidistriktsinndelingen som trer i kraft fra 1. januar 2002.