16. januar i år omkom en 35 år gammel trebarnsmor ved Holbergs plass i Oslo etter at hun ble sittende fast i døren på en av de gamle svensketrikkene. På ulykkestrikken var dørhåndtaket ødelagt, og vitner til ulykken klarte derfor ikke å åpne døren da kvinnen ble sittende fast.I en pressemelding skriver styret i AS Oslo Sporveier at det ikke vil diskutere årsak og skyld i forbindelse med dødsulykken, siden den fortsatt etterforskes av politiet. Likevel vil styret avvise påstander som er framsatt i pressen om at Oslo Sporveier skal ha unnlatt å følge opp pålegg fra Jernbanetilsynet. Tilsynet påla Oslo Sporveier å montere såkalte nødhåndtak på dørene til trikker av eldre modell, og dette ble gjort i 1994. Oppfølging og vedlikehold har imidlertid ikke vært slik det burde, innrømmer styret i AS Oslo Sporveier.Når en tar hensyn til tekniske forbedringer som er gjort, mener styret at sikkerhetsstandarden på svensketrikkene nå er tilfredsstillende.Jernbanetilsynet vil ikke kommentere saken overfor NTB.