Forslaget var fremmet av Nordre Aker Frp. I resolusjonsforslaget sto det:

«En rekke flyktninger med muslimsk religiøs og kulturell bakgrunn kommer som flyktninger til Norge og andre ikke-muslimske land. Dette medfører ofte store integrasjonsproblemer. Frp må arbeide for at regjering/storting i større grad arbeider for at det finnes plass til flyktninger i land med kultur og verdigrunnlag mer lik deres egen enn hva tilfelle er i Norge».

– Forlaget ble avvist så godt som enstemmig, sier Peter N. Myhre som ble gjenvalgt som fylkesformann under møtet.

Derimot ble resolusjonen om at Norge bør innføre en innvandringspause vedtatt. Forslaget ble fremmet av den gjenvalgte lederen.