Onsdag ble dagen derpå for oppdrettsaksjene på Oslo Børs. Gevinstsikring og en viss ettertanke sendte samtlige fem oppdrettsselskaper ned med mellom 4,3 og 6,4 prosent.

Pan Fish, Fjord Seafood, Cermaq, Lerøy og Domstein ligger likevel på det høyeste nivået siden forrige store oppgang for fem år siden.

Den brede nedgangen på Oslo Børs var imidlertid styrt av en synkende oljepris, meldinger om store oljelagre i USA og en ventet beslutning på OPEC-møtet om fortsatt meget høy produksjon.

Når oljeprisen faller, slår det automatisk ut både på oljeselskap og oljeserviceselskap.

At rigg og oljeservice faller er vanligvis forbigående, fordi investorene etter hvert finner ut at de planlagte aktiviteter de nærmeste år uansett vil gå sin gang.

Hovedindeksen sank med 1,03 prosent til 366,54 poeng. Første gang indeksen passerte 366 poeng var den 24. februar i år.

Den 8. mars i fjor lå hovedindeksen drøyt 100 poeng lavere, på 262,06