– Når forslag som på denne måten oppfattes som ny politikk fremmes, er det viktig at disse drøftes i forkant av sentralstyret, stortingsgruppa og andre relevante organer, heter det i en enstemmig uttalelse fra styret i Oslo Ap tirsdag kveld.

– For at den rødgrønne regjeringen skal nå sine mål, slik de er uttrykt i Soria Moria-erklæringen, må partidemokratiet fungere på en god og inkluderende måte, understrekes det.

Sterke reaksjoner

Lokallaget ber Arbeiderpartiets sentralstyre drøfte hvordan grasrota i partiet skal inkluderes bedre i tiden som kommer.

– Det har kommet sterke reaksjoner på forslaget. Mange har vært opprørte, sier Jan Bøhler, leder i Oslo Ap, til NTB.

Arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen deltok på styremøtet i Oslo Ap. Det gjorde også LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

Vil ha debatt

Lokallaget konstaterer at regjeringen «uten noen dialog» ensidig varslet endringer som «satte hele den viktige IA-avtalen i fare».

Partilaget støtter drøftingene regjeringen har innledet med partene i arbeidslivet, og håper det kan gjenopprette tilliten i trepartssamarbeidet.

Samtidig ber Oslo Ap om at regjering, arbeidsgivere og arbeidstakere er åpne for innspill og forslag utenfra.

– Vi vil be om at det legges opp til debatt om disse viktige spørsmålene framover, slik at også partiorganisasjonen kan være med og utvikle politikk og tiltak for et inkluderende arbeidsliv, heter det i uttalelsen.

Jan Bøhler, leder i Oslo Ap, refser sin egen regjering.
Sigurdsøn, Bjørn