Brannen i gasseksportturbinen ble raskt slukket, og alle de evakuerte kunne vende tilbake til plattformen fra livbåtene etter 50 minutter.

– Plattformledelsen jobber nå med å finne årsaken til brannen, sier informasjonssjef Lars Bjelvin i Hydro til NTB.

Brannen, som brøt ut like før klokken 20, ble slukket av det automatiske brannslukkingsutstyret ved turbinen. Produksjonen på plattformen ble nedstengt, og hendelsen er rutinemessig varslet til myndighetene.

Ingen personer ble skadd i brannen.