Antall klagesaker som fikk medhold falt fra 45 prosent i 1993 til 32 prosent i 1999. «Skaden måtte anses som påregnelig», var begrunnelsen i 70 prosent av tilfellene der søkerne ikke fikk medhold i klagen. Tidsskrift for Den norske lægeforening