— Det er inngitt fullstendig anke. Det betyr i denne sammenheng at det ankes over skyld, straff og sikring, sier Øyangens forsvarer Christian Wiig til NTB.

Dommen mot Øyangen ble avsagt i Orkdal herredsrett 7. februar i år. Ifølge dommen gikk 20-åringen bevisst og målrettet løs på Morten Kristiansen og 19 år gamle Silje Eirin Aufles Valstad med en stein i Orkdal. Kristiansen døde samme dag på sykehuset, mens Silje Valstad ble alvorlig skadd.

Orkdal herredsrett la til grunn for straffeutmålingen at 20-åringen utførte et tilsynelatende umotivert angrep med stein på to uskyldige personer som ikke fikk mulighet til å forsvare seg.

I tillegg til fengselsstraffen ble 20-åringen dømt til å betale til sammen 676.500 kroner i oppreisning og erstatning til foreldrene til den drepte og den skadde.

— Det er ikke anket over erstatningen og det vil heller ikke bli anket over denne. Det betyr ikke at tiltalte mener at han har gjort det han er dømt for, men så lenge han ikke har egne midler og mulighet til å betale, vil vi ikke bruke rettens tid på å behandle dette, sier Christian Wiig.

Forsvareren vil be politiet om en ny etterforskning av saken før den kommer opp i Frostating lagmannsrett.

Wiig sier også til NTB at han vil begjære oppnevnt en ny sakkyndig for å vurdere 20-åringen.

Orkdal herredsrett mente at 20-åringen har lav terskel for aggressive utbrudd, og at muligheten for gjentakelse av alvorlige handlinger var så stor at sikring for inntil fem år var nødvendig for mannen.

NTB