Ubåten befant seg i internasjonalt farvann nord for Kolahalvøya. Den beveget seg etter hvert mot Murmanskfjorden i sakte fart. Forsvaret vet ikke hva som er årsaken til oljeutslippet, som karakteriseres som et mindre utslipp. Orion-flyet oppdaget utslippet under et rutinemessig tokt i området.

(NTB)