Luftforsvaret var i området for å drive transport av materiell og personer til Norsk polarinstitutts forskningsoperasjoner ved Troll-basen i Dronning Maud Land.

Orion-flyet startet turen i Cape Town. Undervis fikk besetningen jevnlige rapporter om været ved bestemmelsesstedet i Dronning Maud Land. Midtveis måtte fartøysjef og oberstløytnant Håvard Berg-Olsen ta beslutningen om de skulle fortsette eller snu. Etter det punktet var det nemlig ikke lenger nok drivstoff til å fly tilbake.

Landingen på forskningsbasen Troll gikk helt greit, men besetningen måtte medgi at de syntes den var både spennende og krevende.

— Vi er godt vant til glatte baner i Nord-Norge, så det var mer beliggenheten enn underlaget som gjorde landingen spennende. Dessuten er det første gang vi lander Orion på isen. Det er få referanser å støtte seg til under innflyging og vi måtte bruke GPS for å få eksakt avstand til banen, sier Berg-Olsen til Forsvarsnett.

Den provisoriske flyplassen på isen har en bane på 3.300 meter, som ble høvlet, frest og jevnet med laser i 2005.

Dronning Mauds Land 20070108: For første gang landet et norsk Orion-fly på en is-rullebane i Antarktis lørdag.Major Torbjørn Haugen (foran f.v.), crewchief Rune Karlsen, tekniker Roy Hanssen, tekniker Roar Pedersen, radaroperatør Per Arne Markussen (bak f.v.), pilot/prosjektoffiser Terje Vollen, fartøysjef HåvardBerg-Olsen, pilot Terje Løkke, tekniker Jørn Nilsen, systemoperatør Jonny Malterud og maskinist Jan Arne Hanssen.
Norsk polarinstitutt
Dronning Mauds Land 20070108: For første gang landet et norsk Orion-fly på en is-rullebane i Antarktis lørdag.Luftforsvaret var i området for å drive transport av materiell og personer til Norsk polarinstitutts forskningsoperasjoner ved Troll-basen i Dronning Mauds land.
Norsk polarinstitutt