Hvilken modell som skal brukes for kompensasjonsordningen, ble ikke fastsatt. — Regjeringen skal fremme et forslag til en slik modell når de legger fram det reviderte budsjettet, sier Ingebrigt Sørfonn, KRF. Han har arbeidet for å fremme en slik kompensasjon siden momsreformen ble vedtatt.