Utspillet kommer i kjølvannet av en rapport som avdekket at 400 barn i Kristiansand er fattige. Skisland foreslår at lærerne får et betydelig beløp som kan brukes på alt fra buss— og kinobilletter til internettoppkobling, og viser til at lærerne etter den nærmeste familie kjenner barna best.

— Lærerne ser hvilke barn som faller utenfor. Dette er et ubearbeidet forslag. Poenget mitt er at vi ikke har klart å finne de gode løsningene for å bekjempe problemet, og jeg tror at dette kanskje kan være et sted å begynne, sier han til Vårt Land.

Leder Helga Hjetland i Utdanningsforbundet er skeptisk til forslaget.

— Det er sikkert godt ment, men jeg tror ikke det er riktig virkemiddel, sier hun.