• Det finnes ingen nåde, vi må skjære drastisk, sier ordfører Reidar Åsgård i Engerdal i Hedmark.

Fra å være fullt lønnet som ordfører vil Åsgård redusere stillingen til 10 prosent for å spare penger på kommunebudsjettet. Dette til tross for at arbeidsledighet kan bli alternativet for ordføreren, som også er leder i Hedmark Arbeiderparti.

Lønnen til varaordføreren forsvinner også. Det blir ansettelsesstopp, permitteringer og færre møter. Dertil foreslås innføring av fire dagers skoleuke, reduserte omsorgstilbud, skrinlegging av planlagte barnehager samt omsorgs— og ungdomsboliger. Vedlikehold av veier og bygninger står også på stryklisten.

Så ille står det til med kommuneøkonomien at formannskapet foreslår tiltak som er ulovlige. Blant annet kan det bli aktuelt for kommunen å la være å betale arbeidsgiveravgift og andre avgifter og gebyrer til staten. Kommunestyret blir også bedt om å se bort fra lønnsøkningen som de kommuneansatte fikk ved årets lønnsoppgjør. (NTB)