Det er analyse av to barnåler det er snakk om: Den ene ble funnet på en parykk, mens den andre ble funnet på en raggsokk. Begge tingene tilhørte Kristin Kirkemo Haukeland.

I alt 42 trær rundt kårboligen, hvor foreldrene og søsteren til Per Orderud ble drept pinsen 1999, ble undersøkt. 36 av disse kan utelukkes, men det kan ikke sies noe om sannsynligheten av at barnålen kan stamme fra ett av de andre trærne.

DNA-analysen ble ikke fullført før de fire tiltalte ble dømt i Eidsivating lagmannsrett i april i år. Det er denne analysen som venneforeningen nå ønsker å fullføre.

(NTB)