Politiet bekrefter overfor avisen at de lenge har hatt flere uavhengige opplysninger om at drapsvåpnene — en grovkalibret Colt-revolver og en finkalibret Ruger-pistol - skal ha blitt kastet et sted på Møre-kysten. Stedsangivelsene har imidlertid vært svært vage.

Det er ikke kjent hvordan våpnene ble fraktet fra Østlandet til det angivelige dumpestedet.

Kilder i Molde sier til VG at opplysningen om dumpingen under en bro på Atlanterhavsveien er kjent i det miljøet som har kunnskap om våpenhandelen Kristin Kirkemo Haukeland har fortalt at hun gjorde i Molde 22. desember 1998.

Det er åtte broer på den drøyt åtte kilometer lange Atlanterhavsveien. Politiførstebetjent Nils Aukan i Kristiansund politidistrikt opplyser til VG at han anser Storseisundbrua og Hulvågenbruene som de mest sannsynlige dumpestedene på strekningen.

NTB