I en omstridt politirapport som skal legges fram i retten, hevdes det at begge de to Orderud-tiltalte har uttalt dette til politiførstebetjent Jarle Utne Reitan i Kripos, skriver Dagbladet. Han referer innholdet i samtaler han hadde med Lars Grønnerød utenfor avhørssituasjoner, og uten advokat til stede.

Reitan skriver at begge ble overrasket over å høre at det ikke var tilfelle og at de kunne dømmes for medvirkning til drap. Grønnerød skal ha uttrykt bekymring over muligheten for å sitte igjen med «svarteper» i saken.

Reitan er en av de mest sentrale taktiske etterforskere i Kripos, og han har jobbet med blant annet Birgitte Tengs-saken, Haugesund-drapet og drapet i Ørje.

NTB