I god tid før Våpenstad visste om det ville bli tatt ut tiltale i Orderud-saken, satte han av ni uker fra 17. april. Men dette tidspunktet passet dårlig for advokat Frode Sulland, som allerede var en-gasjert i en annen sak. Han ville utsette Orderud-saken. Men nå har sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy i Sand herredsrett utsatt den andre straffesaken til høsten, og dermed kan Sulland møte for å forsvare Veronica Orderud i Nes herredsrett i april. Saken er berammet til 17. april, og vil starte den dagen eller senere samme uke.

Lettere å endre — Det var lettere å omberamme den andre saken, for der var det færre aktører. Jeg mener dette var den beste løsningen, sier Våpenstad til NTB.

Trolig må også barnedrapssaken på Smøla vike for Orderud-saken. Steinar Wiik Sørvik er forsvarer både for Lars Grønnerød i Orderud-saken og for den 24 år gamle kvinnen som er siktet for drap på 6 år gamle Kim Eirik Salmela Farstad. Smøla-saken vil dermed mest sannsynlig ikke komme opp før til sommeren.

Hvis ikke Våpenstad hadde klart å få Orderud-saken berammet i vår, ville de profilerte advokatenes fulle avtalebøker ført til at saken først kunne komme opp neste vinter. Og det mener Våpenstad er altfor lenge til.

På frifot Men den første virkedagen etter påske starter altså Orderud-saken i Frogner grendehus. Ingen av de vanlige rettssalene på Romerike er store nok til å ta imot alle journalistene som vil følge rettssaken. Den største salen i grendehuset rommer 200 personer, og det er her bevisene i saken skal legges fram.

De tiltalte har vært på frifot siden november 1999, etter at de ble fengslet i juni same år. Etter at de fire onsdag ble tiltalt for overlagt drap, har de en tiltale med 21 års strafferamme hengende over seg.

Det kan medføre at fristelsen til å stikke av, blir større. Hvis påtalemyndigheten mener at det er en reell unndragelsesfare, kan de begjære de tiltalte varetektsfengslet fram til rettssaken starter. Men aktor Jørn Sigurd Maurud mener at faren for at de tiltalte stikker av, er relativt liten.

— De har spasert fritt omkring i lang tid og en jo fremdeles er her, sier han.

Ikke varetekt Foreløpig er det ikke aktuelt for påtalemyndigheten å be om varetekt for noen av de tiltalte i Orderud-saken.

— Vi vurderer ikke varetekt nå. Hvis det skulle vise seg at noen av dem planlegger å reise langt bort for å bli der eller begår ny kriminalitet slik at forutsetningene endrer seg, vil vi vurdere å begjære vedkommende varetektsfengslet. Men foreløpig er ikke dette på vår agenda, sier statsadvokat Jørn Sigurd Maurud ved Oslo statsadvokatembeter til NTB.

Hvis forutsetningene skulle endre seg, mener Maurud det vil være naturlig å diskutere spørsmålet om en eventuell varetekt med Riksadvokaten.