Tiltalen mot en eller flere av de fire siktede må være klar innen 17. januar for at rettssaken skal kunne starte som planlagt 17.april. Riksadvokaten antyder overfor Aftenposten at en avgjørelse vil være klar allerede onsdag.

Dersom advokatenes krav om ny etterforskning tas til følge vil saken tidligst komme opp for retten til høsten. Det bekrefter sorenskriver i Nes, Trond Våpenstad, overfor Aftenposten.

Advokatene Cato Schiøtz og Frode Sulland, forsvarere for henholdsvis Per og Veronica Orderud, har sendt hvert sitt brev. Sulland krever blant annet at 15-16 navngitte personer må avhøres. Noen av dem er hittil ikke politiavhørt.NTB