Per Kristian Orderud vil trolig sitte fengslet fram til ankesaken mot ham kommer opp i Eidsivating lagmannsrett etter jul. Orderud har derfor vært bekymret for om dyra på Orderud gård må slaktes. Nå ser det ut til at dyra og gårdsdriften er reddet.–Det er flere personer som vil bidra til at gårdsdriften ikke avvikles. En bonde har sagt seg villig til å ta seg av dyreholdet fram til ankesaken er behandlet i lagmannsretten, sier advokat Jarl Borgvin Dørre til NRK.Bonden vil drive gården for Per Kristian Orderuds regning. Det vil også bli brukt annen innleid arbeidskraft, i tillegg til at slektningene trolig må bistå litt.Per Kristian Orderud og hans kone Veronica er dømt til 21 års fengsel for å ha medvirket til drapet på Per Kristian Orderuds foreldre og søster. De har anket drapsdommen til lagmannsretten.