For ifølge Per og Veronica Orderud og deres felles venneforening er ikke trippeldrapet i kårboligen på Orderud gård i Sørum oppklart.

Det trippeldrapsdømte ekteparet er videre ikke snauere enn at de sammen med venneforeningen går ut og lover 1 million kroner i dusør til det tipset som fører til en fullstendig oppklaring av Orderud-saken.

En komité bestående av Veronica Orderuds forsvarer, advokat Frode Sulland, Per Orderuds forsvarer, advokat Cato Schiøtz, privatetterforsker Harald Olsen og Bjarne Holen, leder i foreningen Per og Veronicas Venner, skal avgjøre om kriteriene for å betale ut millionen foreligger. (NTB)