Påtalemyndigheten begjærte åtte ukers varetekt for de to kvinnene og Per Orderud.

Fredag ble alle tre dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap på Kristian og Marie Orderud og Anne Orderud Paust i pinsen 1999. Alle tre anket dommen på stedet.

Den fjerde tiltalte i drapssaken,Lars Grønnerød, ble dømt til to og et halvt års fengsel for uaktsom medvirkning til drapene.

Forhørsrettens kjennelse er ventet klokken 14 mandag.

— Økonomisk ruin Per Kristian Orderud viste i sin forklaring til at driften ved Orderud gård måtte legges ned og buskapen slaktes dersom han ble sittende i varetekt fram til behandlingen av ankesaken i lagmannsretten.

— Sjansene for å starte opp igjen er lik null dersom jeg ikke blir dømt i lagmannsretten, mente Per Orderud.

Med hjelp av sin advokat Cato Schiøtz ga han et bilde av hva som ville skje dersom han ble sittende seks måneder i varetekt.

— Driften er basert på at jeg gjør nesten alt selv. Det er ikke god nok økonomi til at jeg kan hyre inn mye hjelp. Sist vi satt i varetekt fikk vi hjelp fra slekt. Det er ikke mulig nå, forklarte Per Orderud.

Gråt Veronica Orderud brast i gråt da hun skulle forklare seg i forhørsretten mandag.

— Jeg er helt uskyldig i dette, og har ikke noe med dette å gjøre. Jeg makter ikke å sitte i varetekt. Det tærer på familien og vi har ingen krefter igjen, forklarte Veronica Orderud mens tårene trillet.

— Jeg klarer ikke tanken på å slakte dyra våre, sa hun.

Mens Veronica Orderud forklarte seg stirret ektemannen Per framfor seg, og også han var på gråten.

Sønn og skolegang Også Kristin Kirkemo Haukeland hevdet at hun er uskyldig, og at hun ikke ville sitte i varetekt på grunn av hensynet til sin seks år gamle sønn.

— Han skal begynne på skolen i høst. Dessuten må jeg forberede meg til rettssaken og jeg mister humøret når jeg sitter i fengsel, sa Kirkemo Haukeland.

Hun viste også til ektemannen Per Haukeland som var til stede i forhørsretten mandag. Skolegang nevnte hun også som en årsak til at hun ikke ville sitte i varetekt.

— Jeg har gått ett år på skole og fått gode karakterer. Jeg har fått plass til høsten, og vil gjerne fullføre slik at jeg kan bli lærling, sa Kirkemo Haukeland.

— Vil virke støtende — En domfellelse er et bevis av en slik styrke at vilkår for varetektsfengsling foreligger, når strafferammen er på over 10 års fengsel. Når vi står overfor en forbrytelse med lovens strengeste straff, så kan ikke det at en gårdsdrift blir nedlagt være et argument mot varetektsfengsling, sa aktor Bjørn Arne Tronier.

Han mener det vil virke støtende for den alminnelige rettsoppfatning hvis personer som er domfelt for overlagt drap får være i frihet fram til ankebehandling.

De tre dømte har ikke sittet i varetekt siden de ble sluppet løs høsten 1999.

— Vi har begjært åtte ukers fengsling, og vi mener at de skal sitte varetektsfengslet fram til forhandlingene i lagmannsretten, sa Tronier.

Ikke rettskraftig dom Advokaten til de tre dømte brukte mye tid på å forsøke å overbevise retten om at lang straff i seg selv ikke gir grunnlag for varetektsfengsling. De minnet om at dommen i Nes herredsrett ikke er rettskraftig, og at de tre dømte kan bli frikjent når ankesaken kommer opp.

De la også vekt på at både ekteparet Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland har vært på frifot i halvannet år, og drevet med samfunnsnyttig virksomhet i denne perioden.

Advokat Frode Sulland mener allmennhetens behov for en rask rettslig reaksjon ble ivaretatt da de fire mistenkte ble pågrepet sommeren 1999, kort tid etter trippeldrapet. Han mener det ikke er holdepunkter for å si at løslatelse vil svekke tilliten til rettsvesenet.

NTB