Forrige onsdag møtte den splittede familien opp til meklingsmøte hos bobestyrer Christian Lundin i Oslo. Formålet med møtet var å finne ut om det kunne oppnås enighet om en fordeling av arven etter Marie og Kristian Orderud.

— Det var en saklig og konstruktiv debatt, men det er klart det er veldig mye følelser involvert i denne saken, sier Lundin til NTB.

Seks slektningene etter Marie Orderud påberoper seg arveretten til gården fordi Marie Orderud var den siste som døde av de tre som ble drept i kårboligen natt til pinseaften 1999. Disse slektningene mener Per Orderud bør få den og støttes i dette synet av fem slektninger etter Kristian Orderud.

Fem andre slektninger etter Kristian Orderud er uenige og ønsker at Per Orderud ikke skal ha gården. Ifølge VG vil de heller opprette et lokalt fond for gode formål. Tvisten må derfor avgjøres i skifteretten, og bobestyreren har gitt Marie Orderuds slektninger frist til 6. januar med å melde saken inn for retten.

(NTB)