Det opplyser advokat Cato Schiøtz etter møte med lagmann Torolv Groseth i Eidsivating lagmannsrett mandag. Saken vil starte enten i begynnelsen av januar, midten av januar eller 1. februar. Sted er ikke bestemt ennå.

NTB