• Domfelte er 29 år, tidligere ustraffet, men bøtelagt. Slik åpnet Kristin Kirkemo Haukelands forsvarer Tor Kjærvik ankesaken etter Orderud-drapene i morges.

For en fullsatt sal åpnet Høyesterett behandlingen av anken etter at Kristin Kirkemo Haukeland anket dommen på 16 års fengsel som hun fikk i Eidsivating lagmannsrett i vår.

Et fulltallig pressekorps hadde inntatt rettssalen der Kjærvik og aktor Jørn S. Maurud skal argumentere om anken.

Fem høyesterettsdommere skal avgjøre anken.

Også forsvarerne til flere av de andre dømte for Orderud-drapene, deriblant Cato Schiøtz, Frode Sulland og Steinar Wiik Sørvik, var til stede da retten ble satt. (NTB)

Kristin Kirkemo Haukeland.