Hvordan man reagerer mentalt, har ingen betydning for kreftsykdommens utfall, ifølge en ny, omfattende amerikansk undersøkelse, skriver forskning.no.

I studien deltok 1.093 pasienter med sammenlignbar type kreft, og en sammenfallende medisinsk oppfølging under sykdomsforløpet. Mens studien pågikk døde 646, eller over halvparten av pasientene. Når forskerne så sammenlignet sykdomsutfall og dødelighet med de innsamlede dataene for sinnsstemning under sykeleiet, ble konklusjonen helt entydig: Pasientene som ga uttrykk for stor optimisme og tro på at de skulle klare å overleve sykdommen, hadde verken større eller mindre sannsynlighet for å overleve sykdommen enn de som hadde gitt opp håpet.

– Likevel er det viktig å tilby pasientene psykologisk behandling, mener Gerd Inger Ringdal, professor i helsepsykologi ved NTNU.

– En alvorlig sykdom som kreft, innbefatter ofte tunge psykiske belastninger for den som rammes og for de pårørende. Psykologisk behandling og psykososiale støttegrupper kan derfor ha en betydelig nytteverdi for bedring av livskvalitet og mestringsevne, sier Ringdal til forskning.no.