Imidlertid er det eksportbedriftene i Rogaland som topper statistikken med en økning på over 17 prosent, mens Vestfold og Nordland følger tett på med 13 prosent, viser tall ifra Norges Eksportråd. Sjeføkonom John L. Rogne har denne forklaringen på utviklingen;

— Det er langs kysten de store smelteverkene ligger. I tillegg er det her man raffinerer olje og gass. Dette er bransjer som har hatt en god økning så langt i år.

Rogne påpeker videre at fiskeeksporten har gått ned med 1,9 milliarder kroner, tilsvarende 7,8 prosent, hittil i år. Noe som gir utslag for fiskerifylkene Møre og Romsdal, Troms og Finnmark.

Tall for eksportøkningen fra november i fjor til samme måned i år på 4,6 prosent, underbygger den positive tendensen.