Senterpartiets sentralstyre sitter onsdag formiddag i møte der de går gjennom katastrofevalg-evalueringen etter høstens nedtur ved stortingsvalget. Rapporten som partiets havariutvalg har levert er lite hyggelig lesning for Sp-ledelsen:

  • 11 fylkeslag mente i følge havarirapporten at profileringen av den sentrale ledelsen i valgkampen var «mindre bra» eller «dårlig». Fem mente den var «bra» eller «svært bra».
  • Bare 27,5prosent av lokallagene mener den sentrale medieprofilen var bra eller svært bra i valgkampen. Hele 37,7 prosent mener den var mindre bra eller dårlig.
  • Rapporten konkluderer med at Senterpartiet var for lite synlige i nasjonale medier og mange mener partiets innsats i TV debattene ikke var god nok. Partiets fire statsråder får kritikk for få nasjonale medieoppslag. Du kan lese hele rapportenher.

Møtet, som finner sted i Stortingets komitéhus, startet litt før klokken 10.30. Nestlederne Trygve Slagsvold Vedum og Ola Borten Moe tok seg tid til et par raske kommentarer på vei inn til møtet.

Stilte med blåveis

Vedum sa at han synes det er dumt at det dukket opp lekkasjer fra rapporten på forhånd, men han la til at det er bra at det har vært grundige prosesser i partiet. Han tror på en konstruktiv tone på møtet.

— Flere av oss har forbedringspotensial, la han til.

Borten Moe la også vekt på at han håper på et konstruktivt møte.

— Det blir et spennende møte, slo Borten Moe fast.

Ola Borten Moe kom til møtet med en solid blåveis. Det var resultat av et fall i forrige uke.

— Han gikk på hodet i en grøft under stormen Ivar sist torsdag, og måtte sy syv sting, opplyser kommunikasjonsrådgiver Ragnar Kvåle i Sp overfor Aftenposten.

- Mangler tillit til hverandre

Ordfører i Dovre kommune Bengt Fasteraune har ledet havariutvalget.

— Utvalget peker i sin rapport på man opplever at det i denne valgkampen ikke var den nødvendige tillit mellom våre fremste tillitsvalgte, sier lederen av «havariutvalget» Bengt Fasteraune i en pressemelding.

— Vi sier ledelsen må sette seg sammen og meisle ut en felles profil og politisk kurs for partiet. Partiets toppledelse må legge ned en betydelig innsats for å få dette på plass før neste valg, sier Fasteraune videre.

Både partileder Liv Signe Navarsete og nestleder Ola Borten Moe får gjennomgå i rapporten. Det dårlige samarbeidsklimaet i partiets ledelse trekkes frem som en av årsakene til partiets lave oppslutning.

Over 400 har svart

Evalueringsutvalget har fått inn svar fra 429 tillits- og folkevalgte på kommunenivå, alle fylkeslaga og 81 personer på sentralt nivå. Utvalget har også dypintervjuet 28 personer på alle nivå i Sps organisasjon.

Flere kritiserer Ola Borten Moe for «oljevennligeÓ utspill i valgkampen, og mener det brøt med Senterpartiets hovedsak miljø.

Rapporten slår fast at boken om Ola Borten Moe som ble gitt ut rett før landsmøtet i vår sveiset sammen partiet.

I forkant av landsmøtet kom VGs journalist Elisabeth Skarsbø Moen med en uautorisert biografi om nestleder og olje- og energiminister Ola Borten Moe. Boka fikk store medieoppslag i starten av landsmøtet, og inneholdt blant annet sterke negative beskrivelser av forholdet mellom Ola Borten Moe og partiets leder Liv Signe Navarsete. Begge tok klart avstand fra innholdet i boka, som mest var bygd på anonyme kilder. Boka bidrog nok tilå sveise landsmøtet sammen, da mange delegater var lei av spill og spetakkel og heller ville fokusere på partiets politiske framtidsløsninger, heter det.

Gjennomslag i regjering

I motsetning til SV, som mener regjeringssamarbeidet er årssaken til deres dårlige oppslutning, skriver man i Sps rapport at man etter åtte år i regjering har fått betydelige gjennomslag blant annet innefor de viktige Sp-departementenelandbruk og samferdsel

Intern e-post avdekker at støtteaksjon for partileder Navarsete mislyktes.Borten Moe mener evalueringen vil føre partiet videre, men på spørsmål fra NRK om han er klar til å ta over ledelsen etter Liv Signe Navarsete, presiserte Borten Moe at alle i styret er valgt til 2015, og at svakheter rapporten peker på, innebærer et kollektivt ansvar.

Som Aftenposten skrev mandag , er det i forkant av evalueringsutvalgets rapport blitt gjort et forsøk på en slags støtteaksjon for ledelsen blant Sps fylkesledere. Men forsøket gikk i vasken.

Det er ikke ventet at partiet vil uttale seg til pressen før på en pressekonferanse ved 14-15-tiden onsdag ettermiddag. Deretter skal Senterpartiet innlede sitt gruppemøte.