Selv om oppvaskmaskinen holder temperaturer på opp til 80 grader i løpet av minutter, er maskinen et potensielt bosted for flere typer sopp.

En ny undersøkelse viser at over halvparten av alle oppvaskmaskiner ser ut til å være invadert av sopp, skriver Forskning.no.

Over halvparten var infisert av sopp

Forskere fra Slovenia, Nederland og Kina, har tatt en nærmere titt på 189 oppvaskmaskiner fra 101 ulike steder i alle fem verdensdeler.

Mange av oss gir husly til ulike typer sopp, da resultatene fra undersøkelsen viste at hele 62 prosent av oppvaskmaskinene hadde kolonier av ulike gjærsopper på dørpakningene.

I litt over halvparten av de infiserte maskinene fantes Exophiala dermatitidis og Exophiala phaeomuriformis, to arter av svart gjærsopp som kan angripe mennesker.

— Den høye forekomsten av de to Exophiala-artene kan forklares ut ifra deres bemerkelsesverdige toleranse overfor høye temperaturer, saltnivåer og pH-verdier, skriver forskerne.

Trives på ulevelige steder

I motsetning til den store hopen av mikroorganismer, tåler disse skapningene ekstrem tørke, varme eller andre ulevelige forhold. De slår seg ned her, slik at de slipper å krangle om plassen med andre arter.

Nå danner en hel rekke nye elektriske apparater, særlig de som bruker vann, nye levesteder for de ekstreme typene. Noen av dem kan være helseskadelige for mennesker med svekket immunforsvar, skriver forskere som nå har publisert funnet i tidsskriftet Fungal Biology, Elsevier.

De to soppartene opptrer ikke bare i oppvaskmaskiner, Exophiala-artene kan også slå seg ned i menneskekroppen. Soppene er for eksempel kjent for å invadere lungene til mennesker med cystisk fibrose.

Forskerne oppfordrer nå til mer forskning for å finne ut om bruken av oppvaskmaskin utgjør noen trussel for folk flest.

Si din mening i kommentarfeltet under!