Stortingspresidenten holder alltid en kort tale i forbindelse med den høytidelige åpningen av Stortinget.

Jagland tok blant annet for det «mysterium at altfor mange faller utenfor i et land som har en rikdom helt uten sidestykke».

En kamp

– Kampen om budsjettmidlene blir ofte en kamp mellom dem som er godt organisert, mellom dem som tilhører grupper som er sterke fra før, og som derfor kan fakturere sine krav over statsbudsjettet. Men noen tilhører ikke en slik gruppe. De blir lett glemt og marginalisert. Det er mitt håp at Stortinget vil være mer oppmerksom på dette i sitt arbeid og bli et talerør for alle dem som ikke alltid fanges opp i vårt velferdssamfunn, sa han.

Jagland tok også et oppgjør med dem som kritiserer stortingsrepresentantenes reisevirksomhet, og spurte hva alternativet er.

Kontakt med virkeligheten

– Jeg finner det helt nødvendig at stortingsrepresentantene får nærkontakt med virkeligheten ute i verden, at vi lytter til dem som fortviler, til dem som er på flukt og ber om hjelp og til dem som roper på mat til sine barn, sa han.

Han slo også fast at norske politikere kan lære noe av andre land som søker løsninger som er best for dem.

– En slik læringsprosess over landegrensene kan i grunn ikke oppnås på annen måte enn ved å reise, sa Jagland, og siterte et kinesisk ordspråk: «Det er bedre å se en gang enn å høre ti ganger».