Naturoppsyn skjer både til lands og til vanns. Statens Naturoppsyn (SNO) i Hordaland har nå overtatt flere hurtiggående båter som tidligere var eid eller innleid av politiet.

Bysiden var i går med på en tur på Byfjorden med SNO Hordaland for å se etter ulovlige laksegarn i Åstveitvågen i Åsane og i Olaviken på Askøy. Denne gangen var det ingen ulovlige garn å se.

Men for ikke mange ukene siden, beslagla SNO-folkene et ulovlig laksegarn i Åstveitvågen. SNO oppsynskorps i Hordaland er nå etablert med tre fast ansatte og én deltidsansatt. De faste oppsynsfolkene er Ragni Nordås, Sverre Tveiten og Terje Haugland, mens Hartvig Haugen er engasjert på timebasis.

Til å overvåke hele kystsonen i Hordaland, har de tre hurtiggående båter og en hurtiggående gummibåt. Ragni Nordås forteller dette om hva SNO i Hordaland har som oppgave:

— Vi har oppsynsmyndighet etter flere lover: kultur-, frilufts-, naturvern-, motorferdsels-, forurensnings-, vilt-, lakse- og innlandsfiskeloven, sier hun.

— I hovedsak består arbeidet vårt av kontroll av garnfisket etter laks og at folk overholder ferdselsforbudet i sjøfuglreservater i hekkesesongen. Ut over dette er vi også engasjert i bestandsregistreringer av sjøfugl i samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling, sier Nordås.

Hun minner om at i tidsrommet 1. mai til 30. september skal garn med maskevidde 35 millimeter fra knute til knute eller større, skal senkes ned minst 3 meter. Innenfor Nordhordlandsbrua og i Hardangerfjorden skal alle garn senkes ned minst 3 meter uansett maskevidde.

<b>ULOVLIG GARN?</b> SNO-oppsyn Ragni Nordås sjekker om det er ulovlige garn i Olaviken på Askøy. <br/> (FOTO: EIRIK BREKKE)
EIRIK BREKKE