Gjennom et langt yrkesliv hender det ofte at folk skifter jobb og er innom flere arbeidsgivere. I mange tilfeller deltar dermed arbeidstakeren i private pensjonsordninger. Hvor sikker kan man da være på at selskapene mange år senere holder arbeidstakeren orientert om rettigheter som ble opptjent for eksempel for tretti år siden?

En 61-åring har henvendt seg til Bergens Tidende og er sterkt i tvil om han kan stole på at han som alderspensjonist vil få utbetalt det han har krav på. Han arbeidet i et skipsverft på Sørlandet noen få år på 70-tallet, og var med i en privat pensjonsordning. Senere har han ikke hørt et ord fra selskapet.

Tre års opptjening

I Kredittilsynet får BT opplyst at regelverket er helt klart. Man skal aller først være oppmerksom på at i de fleste tjenestepensjonsordninger ble det tidligere krevd minst tre års opptjeningstid for å få utbetalt pensjon. (Nå er kravet senket til 12 måneders tjenestetid (fra 1. januar 2001).

Forsikringsselskapene som er berørt skal utstede et forsikringsbevis når medlemskapet opphører.

Dessuten skal de hvert år sende en kontoutskrift til arbeidstakeren med opplysninger om hvor mye som er oppspart på «kontoen» hos vedkommende.

Fusjon «forstyrrer» ikke

Det gjelder også i de tilfeller der selskapet i mellomtiden har fusjonert eller blitt oppkjøpt.

Det nye selskapet skal sørge for at informasjonen går videre til kundene, slik at de får full oversikt over hvilke rettigheter de har.

— Hvis det gjelder en uføre- eller etterlattepensjon, skal man i utgangspunktet sette frem krav om å få utbetalt pensjon. Derfor er det et godt råd å ta vare på forsikringsbeviset eller kontoutskrifter, sier seksjonssjef Hanne Myre i Kredittilsynet.