Satellitten skulle opprinnelig vært skutt opp fra Baikonour i Kasakhstan klokken 18.28 mandag. Men på grunn av problemer med utskytingsrampen ble oppskytingen utsatt.

Tirsdag ble det klart at oppskytingen nok en gang må utsettes. Forsinkelsen skyldes problemer med oppskytingssystemet, skriver Meteorologisk institutt på sine nettsider.

MetOp vil bli den første europeiske polarbanesatellitten i sitt slag. Den vil passere Nordpolen 14 ganger i døgnet. Meteorologene venter at satellitten vil gi et bedre observasjonsgrunnlag og dermed større treffsikkerhet.

Satellitten vil blant annet gi bedre informasjon om Svalbard og Barentshavet.