Bellona og aksjonsgruppen Lofoten mot Sellafield møtte fredag ettermiddag britiske atommyndigheter og representanter for energidepartementet på et møte om atomsikkerhet  i London.

Den største bekymringen fra Bellona og norsk side knytter seg til 21 gamle tanker med flytende, høyaktivt avfall. Fra norsk side har det vært krav at mengden av det flytende atomavfallet i disse tankene må ned til et såkalt buffernivå eller stabiliseringsnivå så snart som mulig. Dette skal skje ved å omgjøre det flytende avfallet til fast form. Målet har vært at stabiliseringsnivået skulle nås i juli 2015, men nå ryker den tidsplanen.

- Vi fikk vite på møtet i dag at målsettingen er utsatt i tolv måneder, noe vi beklager sterkt. Dette er dårlige nyheter, sier Nils Bøhmer, atomfysiker i Bellona.

- Har dere tro på at de klarer å overholde den nye tidsplanen?

- De understreket på møtet at de ikke kan garantere det, men at det er den klare målsettingen. Den siste utviklingen viser med all tydelighet at norske myndigheter må opprettholde presset for å få tømt disse risikotankene, sier Bøhmer.

Katastrofe-scenarie

De 21 gamle tankene fra 1950- og 1960-tallet rommer 100 ganger mer cesium enn det som ble sluppet ut etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Hvis en ulykke skjer - og én prosent av innholdet lekker ut en dag med vestavind - vil nedfallet av cesium på norsk jord bli syv ganger høyere enn etter Tsjernobyl. Vestlandet og Sørlandet vil bli hardest rammet, ifølge et scenariedokument som Statens strålevern offentliggjorde for noen år siden.

Satser på ny atomkraft

Sellafield-anlegget hadde fra begynnelsen på 1950-tallet som formål å produsere våpenplutonium til det britiske atomvåpenprogrammet, og ble senere et digert kompleks av reaktorer, reprosesseringsfabrikker og lagringsanlegg for atomavfall fra hele verden.

Nyheten om forsinkelsen i oppryddingen av de gamle tankene, kom samtidig som den norske delegasjonen fikk oppdatert informasjon om Storbritannias planer om utbygging av mer kjernekraft.

Etterlyser Sundtoft

- Britene skal satse opp 75 milliarder pund, rundt 800 milliarder kroner, på fem nye atomanlegg. Vi er veldig kritisk til denne satsingen. Et av disse anleggene skal ligge kloss opp til Sellafield-anlegget, der man jo fra før sliter med å rydde opp i fortidens synder, sier Nils Bøhmer.

Bellona er kritisk til at ingen fra den politiske ledelsen i Klima- og miljødepartementet deltok på dialogmøtet i London. Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap) holdt innlegg på vegne av Nordisk Råd.

- Det er veldig beklagelig at klima- og miljøminister Tine Sundtoft eller andre fra politisk hold i departementet ikke prioriterte dette møtet. Tidligere har statsråder som Børge Brende, Erik Solheim og Bård Vegar Solhjell deltatt på disse årlige seminarene. Dette har gjort det mulig opparbeide tillit og få til konkrete resultater, sier Bøhmer.

Han viser til dialogen bidro til at Sellafield-anlegget for ti år siden stanset utslippene av det radioaktivie stoffet technetium etter massivt press fra norsk side. De radioaktive utslippene forurenset tang, tare og skalldyr langs norskekysten.

Avisen The Guardian har tidligere skrevet at Sellafield-anlegget har nok mellomaktivt og høyaktivt radioaktivt materiale til å fylle 27 svømmebassenger av samme størrelse som brukes under sommer-OL.