NTB

Sentrale norske politikere reagerer høyst forskjellig på utspillet fra Oslo-biskop Gunnar Stålsett fredag.

Biskopen gikk kraftig ut mot det han mener er blitt en valgkamp preget av egoisme og innadvendthet, uten å rette kritikken mot enkeltpartier. Han mener det er umoralsk å føre en valgkamp som går ut på at "de rike skal bli rikere, på bekostning av verdens fattige". Selv kommer Gunnar Stålsett fra en reise i Kenya og Uganda, og sterke møter med fattigdom og aids-syke.

"Moralsk forarget" — Det er åpenbart at Stålsett ikke har vært i landet på en stund. Det er en arrogant holdning mot dem som føler seg presset av avgiftsnivået i Norge, sier Jan Petersen til NTB.

Petersen mener det må kunne være mulig å ha ulike perspektiver i bistandspolitikken. Han synes Stålsett heller bør være moralsk forarget over de politikerne som vil holde u-landenes varer borte fra det europeiske markedet.

— Å få til skikkelige vilkår på de europeiske markedene er en forutsetning for å få en demokratisk og markedsmessig utvikling i u-landene, sier Petersen.

Høyre-lederen påpeker også at det er brukt milliarder på milliarder med norske kroner i bistand med varierende resultat.

Petersen mener også at Stålsetts språkbruk hindrer at debatten føres videre, og at betegnelsene som brukes er urettferdige.

— Bistandspolitikken har vært diskutert i valgkampen. Det er leit at Gunnar Stålsett lar seg beruse av forargelse. Men han er jo en gammel partipolitisk sirkushest. Jeg lar meg ikke provosere, men dette er leit, sier Petersen.

Befrielse SV-leder Kristin Halvorsen er svært fornøyd over Gunnar Stålsetts utspill. - Det er en befrielse at han sier ifra. Jeg tror det er mange velgere som er enige med ham. Mange velgere føler seg undervurdert slik valgkampen nå har forløpt, sier Kristin Halvorsen til NTB. Halvorsen synes likevel at temaene fattigdom og fordeling i Norge er kommet mer med i valgkampen i den siste uken.

— Det er blitt klart for alle at Høyre og Arbeiderpartiet har for dårlig politikk på dette området, og at det bare står på politisk vilje å få gjort noe med det, sier Halvorsen. Stålsett oppfordrer i sitt utspill blant annet politikerne til å sette global solidaritet og bekjempelse av fattigdom på dagsordenen.

— Vi har prøvd, men så langt har vi ikke fått ørenslyd i mange viktige spørsmål for framtiden. Vi har et stort ønske om å spore valgkampen inn på spørsmål som miljø og solidaritet, sier Kristin Halvorsen.

Verdier Statsminister Jens Stoltenberg mener vi må godta at folk er opptatt egen økonomi.

— Vi er alle opptatt av vår egen økonomi, det tror jeg vi må akseptere, sier statsminister Jens Stoltenberg til TV 2.

Han påpeker likevel at vi må kunne forstå at det også finnes andre verdier.

— Det gjelder enten det nå er kulturverdier, det fellesskapet vi har i idretten eller det å vise solidaritet med de aller fattigste i verden, sier Stoltenberg.