• De historiene BT har avdekket dreier seg om så grove tilfeller av mishandling at vi må forfølge dem for å få tatt ut verstingene, sier kommunalminister Erna Solberg.

Bergens Tidendes serie om importbruder som i kraftig stigende antall fyller krisesentrene, har opprørt kommunalministeren.

— Det disse mennene gjør er motbydelig. Jeg synes det er helt forferdelig å lese om det lille rettsvernet enkelte av disse kvinnene har fordi de savner informasjon om rettighetene sine.

Grov mishandling

For snart et år siden fikk kommunalministeren rapporten «Drømmen om et bedre liv», som er utarbeidet av Krisesentersekretariatet og Regjeringens Kvinnevoldsprosjekt. Den forteller blant annet at mange menn driver serieimport av bruder som utsettes for grov mishandling. Andre gifter seg ikke, men henter inn kvinnene på turistvisum og kaster dem ut når de blir lei av dem, og før tre måneder er gått.

— Rapporten ledet til et brev til lovutvalget som gjennomgår utlendingsloven for å be de om å ta inn lovregler som dreier seg om hvorvidt utenlandske kvinner som gifter seg med personer som er straffedømt for kvinnemishandling, kan bli informert om straffbare forhold.

Problemet er at mange av disse mennene aldri blir straffedømt.

— Og skal vi da informere om ting som de ikke er domfelt for? Vi havner lett i et grenseland for hva offentlige myndigheter kan gjøre. Og skal vi informere, er det viktig at det skaffes et solid juridisk grunnlag for å gjøre det. Det er det dette lovutvalget blant annet skal vurdere.

— BTs oppslag tyder på såpass grove tilfeller at vi ikke bare bør se på lovhjemmelen. Vi må og se hvordan man i et samarbeid mellom politi og utlendingsmyndighetene kan følge opp disse saken slik at man kan ut verstinger.

Grenser til prostitusjon

Solberg mener enkelte av sakene BT skriver om grenser til trafficking, dvs. import av kvinner for å bruke dem til prostitusjon.

— Her har Justisdepartementet vedtatt en handlingsplan som også kan omfatte denne typen virksomhet. Men dette er mer amatørenes trafficking.

— Flere av de selskapene som kobler nordmenn med kvinner i utlandet, opererer med en tre måneders returrett, basert på at kvinnene tas inn med tre måneders turistvisum. Hva kan dere gjøre for å stoppe denne virksomheten?

— Det vet jeg ikke. Men det er helt åpenbart at disse byråene fungerer i en form for trafficking. Jeg tror det vil være mulig å gjøre noe med dette innenfor Justisdepartementets handlingsplan og jeg vil ta dette opp.

Finner kjærligheten

Nå kan ikke myndighetene hindre at kvinner som gifter seg med nordmenn, kommer hit og bosetter seg. Man har rett til familiegjenforening.

— Vi må heller ikke glemme at mange ensomme middelaldrende menn i Norge finner kjærligheten på denne måten. Og vi må passe på at staten ikke påtar seg en rolle som overformynder.

Mange kvinner kommer til Norge på turistvisum for å vurdere ekteskap. Det er mulig å endre visumreglene slik at kvinner ikke får turistvisum dersom de kommer til menn som driver serieimport av kvinner?

— Det er mindre rettighetspreget å få et turistvisum. Vi kan også lettere endre på visumreglene. Vi har ikke vurdert det tidligere, men jeg ser at dette kan være et grunnlag for å nekte visum.

Mer informasjon

— Mange av kvinnene som omhandles i rapporten manglet selv den mest elementære informasjon om kvinners rettigheter i Norge og apparatet som finnes for å hjelpe kvinner som utsettes for vold. Hva kan departementet gjøre med det?

— De som gifter seg og flytter til Norge har en rett og en plikt til norskopplæring. Der skal de også få informasjon om det norske samfunnet og hvilke rettigheter de har. Er der behov for mer informasjon om disse rettighetene, må vi ta mer kontroll over den informasjonen som presenteres.

— Men de kvinnene som kommer til Norge på turistvisum har ikke den samme retten. Kan ikke de gis bedre generell informasjon?

— Mange av disse kvinnene henvender seg til norske ambassader for å få turistvisum. Vi må finne de landene som særlig peker seg ut i forhold til denne trafikken og sikre at de får mer materiell på forhånd. Jeg vil se om vi ikke kan legge ut bedre informasjon der om rettigheter de har som kvinner i det norske samfunnet.