Tyberø var på plass sammen med sin mor, Ingebjørg Folgerø, i rettssalen i Strasbourg.

— Det var opprørende å høre Statens advokat nekte for ting som jeg selv opplevde i klasserommet som liten, sier Tyberø.

Han var elev ved Kampen skole i Stavanger da KRL-faget ble innført. Foreldrene var human-etikere, og han hadde hatt livssynsundervisning tidligere.

— Jeg kunne ha med meg lapp fra hjemme om at jeg ikke skulle delta i KRL-undervisningen, og så sa læreren at «det kan du ikke, dette går ikke». Det ble veldig motstridende signaler fra skolen og hjemme, sier Tyberø.

— Ja, jeg ble jo sint når han kom hjem og sa at han ikke hadde fått gå ut av klasserommet, sier mor Ingebjørg.

Hun opplevde også at foreldrene i detalj måtte gjøre rede for sitt eget livssyn når de skulle argumentere for fritak. At KRL-faget ikke er forkynnende mener Folgerø er «det rene, skjære vås».

Tyberø studerer i dag juss i Bergen, og har mer erfaring med rettsvesenet enn de fleste av sine medstudenter.

— Da han ble konfirmert, spøkte vi med at han allerede hadde tapt i Høyesterett, sier moren. 19-åringen synes den lange ferden mot Strasbourg også har vært interessant.

— Men dersom jeg en gang får barn, vil jeg ikke at de skal måtte igjennom det samme når de begynner på skolen, sier Tyberø.