Lovforslaget fra justisministeren får forfatterne Roy Jacobsen, Ingvar Ambjørnsen, Anne B. Ragde og Torgrim Eggen til å steile, skriver VG. Oppropet er utarbeidet av Lars Gule og Nina Hjerpset-Østlie.

Sammen med en rekke profilerte professorer og pressefolk har de skrevet under oppropet ”Nei til straff for religionskritikk”, som så langt har fått 1702 underskrifter.

Skummelt

– Dette er et farlig og skummelt lovforslag som innskrenker ytringsfriheten. Blasfemiparagrafen har vært sovende, men her blir den gjenopplivet. Med denne loven kan man forby «Life of Brian», sier forfatter Anne B. Ragde til avisen.

I forslaget til ny straffelov fjerner regjeringen blasfemiparagrafen. I stedet skal rasismeparagrafen utvides til å gjelde hatefulle ytringer «slik at bestemmelsen ivaretar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn» for å verne «ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser.»

– Det er ingen menneskerett ikke å bli krenket for sin overbevisning. Det er snarere et privilegium. Ethvert menneskeskapt tankesystem bør kunne underkastes kritikk, satire og hånlatter, for den saks skyld, sier Roy Jakobsen.

Han frykter striden om Muhammed-karikaturene ligger bak regjeringens forslag.

– Domstolene avgjør

Justisminister Knut Storberget kan ikke garantere at det fortsatt vil være lovlig å publisere karikaturer av profeten Muhammed om den nye loven blir vedtatt.

– Jeg mener ingen av Muhammed-karikaturene jeg har sett skal omfattes av forbudet, men det er domstolene som skal avgjøre dette, sier han til VG:

Han har ikke lyst til å gi eksempler på hva slags ytringer som kan bli forbudt.

– Det er domstolene som skal avgjøre dette. Men loven skal ramme ytringer som rammer individer på bakgrunn av at de har en religion, sier Storberget.

Holm,Morten