• Vår tid er den eneste epoke som har båret dumheten på gullstol. Skolen er forvandlet til fabrikk uten refleksjon.

TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no Friske ytringer haglet da forfatter Vetle Lid Larssen innledet til debatt på den sentrale konferansen om dannelse i Bergen i går. Han lekte med forsamlingen, provoserte og ga dem tankegods til et opprør. Stjernestøv Han visste det satt flest lærere i salen og lot ikke anledningen gå fra seg. Dannelse hadde han ikke noe imot, men lærerne hadde han problem med. Ynkelige dinosaurer som tramper gjennom den samlede kunnskapsmasse, karakteriserte han dem som. De øver vold mot dannelsen. Etter år i skolen er ikke engang interessen tilbake. Men noe usynlig, stjernestøv, finnes på bunnen av sjelen og hindrer barbariske tilbøyeligheter. — Å gjennomskue samtidens koder er vanskelig. Vår tid er rå, men menneskene trenger ikke være det. Fremfor en kultur som stimulerer til fordypning, har vi fått en kultur som løper på overflaten. Det er grense for hvor mange program Arve Juritzen kan produsere, flate som masseprodusert pizza, mente Vetle Lid Larssen. På overflaten I stedet for å forme uavhengig intellektuell drift, er skolen blitt fabrikk. Vår tid beveger seg på overflaten og fremhever hurtighet, åndelig forflatning og en lakkultur ribbet for sjel og verdighet. Individet fordummes.- Noen må våge å ta et oppgjør. Dannelse handler om å søke i oss selv det som overskrider oss selv. Skolen må våge å være en motstrøm. Frihet er noe vi erobrer, sa Vetle Lid Larssen.