Statsminister Jens Stoltenberg stod sammen med de andrepartilederne da forslaget ble presentert i statens representasjonsbolig iParkveien i kveld. Partilederne var tydelig berørt, og ønsket å vise at allestår sammen bak forslaget.

— Viktig å trekke lærdom

Kommisjonens mandat er foreløpig vidt. Den skal undersøkealle sider ved omfanget av angrepene, hvordan politi og offentlige etatertaklet oppgavene sine, og om hvordan andre sider av redningsarbeidet fungerte.

— Det er viktig å trekke lærdom av det som skjedde under deveste terrorhandlingene i Norge etter krigen. Det er også viktig for depårørende at det blir en samlet fremstilling av det som skjedde. Kommisjonensrapport kan bli en viktig del av sorgarbeidet, sa Stoltenberg påpressekonferansen.

En konkret ting har partiene blitt enige om. Staten skaldekke eventuelle kostnader de overlevende ofrene og alle pårørende har hatt iettertid, med begravelser, ekstra helsehjelp og andre tiltak.

— Dette gjør vi for å hindre at alle de som er berørt avtragedien skal slippe ytterligere belastninger, sa Stoltenberg påpressekonferansen.

Nasjonal minnemarkering

Rergjeringen skal også arrngere en nasjonal minnemarkeringog er markering for de ansatte i regjeringskvartalet.

— Jeg er glad for enigheten oss partiledere imellom. Det er etuttrykk for samholdet i norsk poltikk akkurat nå, sa statsministeren.

Høyres partileder Erna Solberg mener kommisjonen er viktig.

— Den skal se på hva som ble gjort både før og gjennom heleredningsarbeidet, og trekke konklusjoner på hva vi kan gjøre bedre. Det kangodt hende at vi skal se nærmere på flere ting: Om vi burde ha større ressursertil PST eller bedre ressurser til utrykning, alle de spørsmål som kommer oppetter hvert, sier Solberg.

Hun understreker at meningen ikke er å lete ettersyndebukker.

- Veldig viktig

— Men det er veldigviktig for meg å si at det er ingen av oss som har klaget på noe. Det holder jegfast ved. Det er ingentig ved det vi har sett som tilsier at ting har gåttfeil. Men det kan godt hende at vi finner ut at nødnummerkapasiteten var fordårlig, eller andre ting vi kan lære noe av.

- Finnes det områder der det kan være politisk uenighet ellerkontroversielle tema?

— Det er noen gamle ting i dette, sånn som dreier seg omressurser og spørsmål som tilhører den vanlige politiske debatten. Det har jegment mye om før, men jeg har ikke tenkt å dra de sakene opp igjen nå. Vi kommernok tilbake til tema som hvilken kapasitet vi har, hvilke behov PST har. Mendet skal vi ta i en rolig og verdig diskusjon når det kommer.

- Hvem ser du for deg kan lede en sånn kommisjon?

— Det må være en som eruavhengig, og som har kompetanse, mener Erna Solberg.