Det er ikke bare gasslekkasjen og eksplosjonsfaren som gjør arbeidet til redningsmannskapene i Fjelltunveien vanskelig. Den sammensraste bygningen er svært ustabil.

Det foretas kontinuerlige målinger av bevegelse i bygget, og ifølge stabssjef John Kåre Flo i Sunnmøre politidistrikt ble det i går målt bevegelse på om lag én centimeter.

– Selv om eksplosjonsfaren skulle avta, vil vi ikke gå inn der og risikere livene til våre folk så lenge bygget er så ustabilt, sier Flo.

Bak blokken ligger to-tre store steinblokker og presser mot veggen, mens en del av fjellet som ikke raste ut natt til onsdag ser ut til å kunne løsne.

– Alt dette gjør at vi nå har valgt å sette ned det vi har kalt en byggteknisk gruppe, bestående av personer med ekspertise på disse feltene. De vil kunne gi råd om hvordan vi bør gå frem før vi går inn og starter søk, sier Flo.

Gruppen vil bestå av blant andre to geologer, en betongingeniør og Steinar Trygstad, som var byggherre den gang blokken ble satt opp.

– Gruppen starter sitt arbeid lørdag, og vil også ha mulighet til å kontakte annen ekspertise dersom det skulle være behov for det, sier Flo.