• Brannskader er et stort og alvorlig problem i Afghanistan. Vi starter derfor et eget prosjekt for dette.

Det sier Beredskaps— og utenlandssjef i Røde Kors, Halvor Fossum Lauritzsen.

Lauritzen forklarer problemet med at det ofte brukes åpen ild til mat og oppvarming. I tillegg brukes det hjemmelagde ovner.

— Det er vanlig med ovner som er laget av bølgeblikk og skrapjern. Disse fyres med en type dieselolje. Ovnene er i dårlig stand, de velter lett og mange eksploderer, sier Lauritzen.

I prosjektet skal de arbeide for å forebygge brannskader og drive opplæring i førstehjelp. I tillegg vil de forsyne sykehusene med brannskademateriell.

— Prosjektet vil ha særlig fokus på kvinner, siden dette rammer dem spesielt. Vi sender ned et lag som skal se på situasjonene. Dette laget vil bestå av kvinner, siden de lettest får kontakt med kvinner, forteller Lauritzen.