SAS har anket forbudet inn for arbeids— og administrasjonsminister Victor D. Norman (H). Norman har tidligere uttalt seg skeptisk til en SAS-dominans i Norge, og flyselskapet ser nå isteden til Stortinget for hjelp.

— Jeg ser ikke bort fra at et flertall vil pålegge Regjeringen å imøtekomme anken, sier Ap.-representant Oddbjørg A. Starrfelt i Stortingets samferdselskomité til Aftenposten.

Gjennom et såkalt dokument 8-forslag i Stortinget vil opposisjonen gi regjeringen klar beskjed om hva de mener.

— Vi prater om å komme til enighet. Det er det som er målsetningen, sier Kenneth Svendsen, Fr.p.-representant i komiteen.

I SV er man med på samtalene, men har ennå ikke bestemt seg.

— Det er et åpent spørsmål hva slags konklusjon vi kommer til å trekke, sier SVs komitémedlem Geir-Ketil Hansen.

(NTB)