Høyres leder Erna Solberg savner friskt blod. Fremskrittspartiets formann Siv Jensen mener statsministeren er grepet av panikk, og Kristelig Folkepartis leder Dagfinn Høybråten sier at endringene bare er mer av det samme.

Svekket regjering

– Stoltenberg mener åpenbart at dagens organisering ikke er god nok, men et så dramatisk skifte ett år før valget styrker ikke regjeringen, sier Siv Jensen.

Hun legger vekt på at endringene fører til at det kommer statsråder som ikke har erfaring fra de fagområdene de skal stelle med.

– Fem statsråder må starte fra bunnen av på et nytt område. Jeg frykter at dette kan bety at politikkutformingen svekkes mens de nye statsrådene skal læres opp i sine nye fagfelt, sier hun.

Erna Solberg sier at endringer fordi det går dårlig for regjeringen, er et sykdomstegn og at endringene i begge partier bare betyr mer av samme, mer av det som ikke virker eller skaper begeistring.

Dagfinn Høybråten sier omtrent det samme.

– Ingenting ved regjeringsendringene tilsier en styrking av de rødgrønne, konkluderer han.

– Hanssen må handle

Lederne for de tre største opposisjonspartiene mener at skiftet i Helse— og omsorgsdepartementet er mest interessant.

Høybråten sier det er en klar innrømmelse av at regjeringen ikke har lyktes med helsepolitikken. Han håper at Hanssen vil ha en mer handlekraftig holdning enn Brustads «passive og tilbakelente styring av sykehuspolitikken».

Han sier at Hanssens utfordring blir å sette i gang en reform og finne andre måter å organisere sykehusene på.

Solberg sier at regjeringen må levere, ikke bare prate.

– Det er andre grep enn bare penger som er nødvendig, sier hun til NTB.

Siv Jensen sier det er nødvendig med en ny politikk.

– Så langt er det ikke vist vilje til handlekraft. Pasienter som står i helsekø, har verken tid eller helse til å vente på at den nye statsråden læres opp i det nye fagfeltet sitt. Løsningene må komme umiddelbart, sier hun.