– Vi er fornøyde med at regjeringen har bevegd seg i retning av en mer forpliktende klimapolitikk enn det regjeringens klimamelding la opp til, sier partilederne Erna Solberg (H), Dagfinn Høybråten (KrF) og Lars Sponheim (V) i en felles kommentar til klimaforliket i Stortinget.

– Regjeringspartiene har kommet oss nok i møte til at vi kan akseptere en klimaavtale, sier de tre opposisjonslederne.

Solberg, Høybråten og Sponheim trekker fram følgende krav som Høyre, KrF og Venstre har fått gjennomslag for:

  • Tre milliarder kroner ekstra til tiltak for å redde regnskogen
  • Å gjenoppta forhandlingene med Sverige om grønne sertifikater for fornybar energi

*Økt satsing på forskning og utvikling innen fornybar energi.

  • Økning av investeringene på jernbanen på 250 millioner kroner, bl.a. for å få en overgang av godstrafikk fra vei til jernbane.
  • Økt satsing på kollektivtrafikk i storbyene
  • Norge skal være karbonnøytralt allerede i 2030, og ikke i 2050 som regjeringen opprinnelig hadde lagt opp til.