Navnet Ingrid stammer fra det norrøne pikenavnet Ingfrid. Det var først på 12-1300-tallet at talemålsformen av Ingfrid ble til dagens Ingrid. Skriftspråkformen fulgte naturlig denne utviklingen.

Ivar Utne påpeker at vi må dele opp hvert av tronarvingens to navn for å forstå den opprinnelige betydningen av dem.

— Stavelsen «Ing» var et mannsnavn. Den norrøne guden for fruktbarhet, Frøy, ble også kalt for «Ing». Når det gjelder «frid», så betyr det vakker, klarlegger Ivar Utne.

— Alexander er et gresk navn, og ikke norrønt, som statsministeren sa i sin tale, påpeker han.

Også dette navnet deler han opp for å forklare betydningen.

— «Alex» betyr å hjelpe eller å beskytte. Siste delen av navnet; «-ander», betyr mann, sier Utne.

Alexander-navnet kan dateres tilbake før Kristi fødsel. I Norge har navnet vært kjent siden 1300-tallet.

A-en ble hengt på for å lage et kvinnenavn, derav Alexandra.

Pikenavnet har eksistert i 800 år, men vanlig ble det ikke før på 1800-tallet. Navnet var lenge mest brukt i det sørlige Europa og Tyskland, forklarer navneforsker Ivar Utne, som synes kronprinsparet har valgt et bra navn til den nye tronarvingen.