En undersøkelseskommisjon nedsatt av Forsvaret overleverte onsdag sin rapport om brannen til sjøkommandøren ved Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) i Stavanger, kontreadmiral Arild Sandbekk.

Seilingsforbud

Etter brannen 19. november i fjor har de åtte søsterskipene til KNM "Orkla" hatt seilingsforbud. Kommandørkaptein Thom Knustad, presseoffiser ved Fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger, sier seilingsforbudet trolig blir opphevet allerede til uka.

— Rapporten foreslår noen tiltak som nå vil bli gjennomført på de resterende fartøyene, sier Knustad til NTB.

Han sier det ikke skulle være nødvendig å vente på konklusjonene fra de to andre kommisjonene som for tiden gransker uhellet. I tillegg til kommisjonen som onsdag leverte sin rapport, og som er ledet av kommandørkaptein Truls Grasmo, er det nedsatt en teknisk kommisjon med medlemmer fra Forsvarets logistikkorganisasjon, samt en uhildet kommisjon fra Det Norske Veritas.

Startet i maskinrommet

Brannen i "Orkla" startet i maskinrommet og spredte seg til hele skipet. Minesveiperen lå nordøst for Flemsøya i Møre og Romsdal, og deltok i militærøvelsen Flotex da brannen startet litt før klokka sju om morgenen. 26 av mannskapet gikk straks i flåter. De resterende sju ble igjen om bord for å forsøke å slukke brannen, før også disse ble evakuert.

KNM "Orkla" er en av Sjøforsvarets ni minesveipere. Fartøyet er 55,2 meter langt og 13,6 meter bredt, og ble bygd ved Kværner Mandal verft i 1990-årene.

Sjøkommandøren og hans stab samt "Orkla"-mannskapet skal nå gjøre seg kjent med innholdet, før rapporten oversendes Forsvarets overkommando og Forsvarsdepartementet for behandling. Rapporten vil bli offentliggjort 15. januar.

(NTB)

DRAMATISK BRANN: KNM "Orkla" ble totalskadd i brann 19. november.
FOTO: TV SUNNMØRE