Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) opphever forbudet mot bromerte flammehemmere av typen deka-BDE, som ble innført i Norge 1. juli, skriver Nationen.

Da Bjørnøy tiltrådte, sa hun at slike miljøgifter var noe hun ville nedlegge veto mot i EØS-sammenheng. Men nå vil Norge altså godkjenne et EU-direktiv der deka-DBE har fått unntak.

Stoffene det er snakk om, har utløst giftalarm i Arktis, der isbjørn og sjøfugl er i ferd med å miste forplantningsevnen.

Bjørnøy sier til avisen at Norge heller vil satse på en rolle som støttespiller for Danmark, som går til søksmål mot EU-byråkratiet i EF-domstolen, enn å nedlegge veto mot de farlige bromerte flammehemmerne.