• Lønnsoppgjøret vil brutto koste Bergen kommune 60-65 millioner kroner utover det som er budsjettert.

MAGNE REIGSTAD magne.reigstad@bergens-tidende.no Det opplyser konstituert kommunaldirektør Jan Holgernes til Bergens Tidende. — Vi hadde budsjettert med en ramme på 3,25 prosent, men det ble 4,8, sier Holgernes som presiserer at han ikke kjenner alle detaljer i oppgjøret. - Våre beregninger tyder på at regjeringens ekstramilliard vil redusere merutgiften hos oss til ca. 35 millioner kroner. Noen av tilleggene vil også komme tilbake til kommune i form av økte skatteinntekter, sier kommunaldirektøren. Regjeringen lovet under meklingen en milliard kroner ekstra, blant annet for å dekke inn økte ferieutgifter. Oppgjøret tolkes som en erkjennelse av at offentlig sektor må konkurrere på lønn for å kapre medarbeidere med lang utdanning. Høyskoleutdannede i kommunene får hevet lønnen med fire lønnstrinn og det utgjør 19.400 kroner på topplønnen. Samtidig er det mektige Norsk Kommuneforbund (NKF) bønnhørt for sine lavlønnsgrupper. De nederst på stigen rykker opp et trinn og det gir dem 3400 kroner i år og like mye neste år. Lederen for NKF i Bergen - Bernt Vederhus, sier i en kommentar til Bergens Tidende at han er mellomfornøyd med resultat. - Men det er tradisjon i NKF for å følge anbefalingene fra sentralt hold, sier han.

Lærer-nei til ferie Norsk Sykepleierforbund (NSF) sier at deres medlemmer får en gjennomsnittlig lønnsøkning over to år på rundt 23.000 kroner, medregnet lokale forhandlinger. Lærerne sa nei til en femte ferieuke, og valgte i stedet å bruke pengene på mer lønn. Det gir dem en gjennomsnittlig lønnsøkning på over 20.000 kroner. Dette innbefatter også forventet utbytte av de lokale forhandlinger. Verdien av ferieuken er beregnet til et lønnstrinn.

Kommuneansatte *  5000 kroner i generelt tillegg i år. *  2200 kroner i generelt tillegg neste år. *  Sidestilling av fagarbeidere og hjelpepleiere. *  Fire lønnstrinn på topplønnen for høyskoleutdannede. *  To ekstra feriedager neste år og to dager i 2002. *  Lokal pott med føringer 0,63 prosent i år og 0,15 prosent neste år. *  Lønn på laveste lønnsramme, 18 års tjeneste eller mer - opp fra lønnstrinn 17 til 18 i år og fra 18 til 19 neste år.

Statsansatte *  5000 kroner i generelt tillegg i år. *  2200 kroner i generelt tillegg neste år. *  Sidestilling av fagarbeidere og hjelpepleiere. *  Sentrale justeringsforhandlinger per 15.juli med prioritet på høgskole og langtidsutdannede. *  Minstelønn for akademikere hevet fra lønnstrinn 29 til 31. *  Lokal pott 0,85 prosent per 1. september. *  To ekstra feriedager neste år og to dager i 2002. *  Boliglån heves til 500.000 kroner.

Anbefalt Alle forbundene anbefalte skissen som riksmeklingsmann Reidar Webster la frem. Norsk Kommuneforbund sa ja etter 11 timer på overtid. Før det kom de inn ja fra YS kommune, YS stat og AF stat og LO stat. Forslagene går nå ut til uravstemning.